EX terracotta floor

หมู่บ้านป่ากว๋าว ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ชาวบ้านมีการทำเครื่องปั้นดินเผา
อยู่แล้ว “ร้านแต่งดี ” จึงได้ทำการส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันผลิตเพื่อจำหน่าย

© 2017 Dtaangdee.com. All Rights Reserved. Designed By Baipool