อิฐโบราณปั้นมือ5"x10"

 อิฐดินเผาปั้นมือ(รหัส B-1)

 ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว 

 1 ตร.ม./85 ก้อน 

 ขนาด 5 นิ้ว x 10 นิ้ว 

 1 ตร.ม./70 ก้อน 

 

 Brick Hand Made .(Code B-1)

 Size 4 inch. x 8 inch.

 1 sqm./85 pieces.

 Size 5 inch. x 10 inch.

 1 sqm./70 pieces.

 

© 2017 Dtaangdee.com. All Rights Reserved. Designed By Baipool