อิฐดินเผาปั้นมือ(รหัส B-1)

 ขนาด 4 นิ้ว x 8 นิ้ว 

 1 ตร.ม./85 ก้อน 

 ขนาด 5 นิ้ว x 10 นิ้ว 

 1 ตร.ม./70 ก้อน 

 

 Brick Hand Made .(Code B-1)

 Size 4 inch. x 8 inch.

 1 sqm./85 pieces.

 Size 5 inch. x 10 inch.

 1 sqm./70 pieces.

 

หลังคา

กระเบื้องดินเผาปูพื้น(รหัส TO 8)

 ขนาด 6 นิ้ว x 10 นิ้ว 

 1 ตร.ม./ แผ่น

 

 

 Terra Cotta Floor Tile.(Code TO 8)

 Size 6 inch. x 10 inch.

 1 sqm./ pieces.

 

หลังคาปลายยแหลม

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา(รหัส RTO 01)

ขนาด 5 นิ้ว x 9นิ้ว 

1 ตร.ม./ แผ่น

 

Terra Cotta Floor Tile.(Code TO 8)

Size 5 inch. x 9 inch.

1 sqm./ pieces.

 

มุงหลังคา

 

กระเบื้องดินเผามุงหลังคา(รหัส RTO 01)

 ขนาด 5 นิ้ว x 9นิ้ว 

 1 ตร.ม./ แผ่น

 

 Terra Cotta Floor Tile.(Code TO 8)

 Size 5 inch. x 9 inch.

 1 sqm./ pieces.

 

กระเบื้องหลังคา

กระเบื้องดินเผาปูพื้น (รหัส RTO 01)

 ขนาด  5นิ้ว x 9 นิ้ว 

 1 ตร.ม./ แผ่น

 

 Terra Cotta Floor Tile. (Code RTO 01)

 Size 5 inch. x 9 inch.

 1 sqm./ pieces.

 

© 2017 Dtaangdee.com. All Rights Reserved. Designed By Baipool