กระเบื้องดินเผาปูพื้น 

 ขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว 

 1 ตร.ม./90 แผ่น

 

 Terra Cotta Floor Tile.

 Size 4 inch. x 4 inch.

 1 sqm./90 pieces.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2017 Dtaangdee.com. All Rights Reserved. Designed By Baipool