กระเบื้องดินเผาปูพื้น(รหัส TO 2)

 ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว  

 1 ตร.ม./60 แผ่น 

 

 

Terra Cotta Floor Tile.(Code TO 2)

 Size 5 inch. x 5 inch.

 1 sqm./60 pieces.

 

 

© 2017 Dtaangdee.com. All Rights Reserved. Designed By Baipool